loading...

Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Điểm chuẩn năm 2017 Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh 

- Chiều 19/7, Trường đại học Luật TP HCM thông báo điểm xét trúng tuyển vào trường năm 2017 theo đề án tuyển sinh riêng. Năm nay, trường có khoảng 1.600 chỉ tiêu ở 5 ngành.

Theo lãnh đạo Trường đại học Luật TP.HCM, điểm chuẩn được căn cứ trên 3 tiêu chí học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (50% ) và điểm kiểm tra năng lực (40%). Mức điểm trúng tuyển (không nhân hệ số) cụ thể của các ngành theo từng tổ hợp xét tuyển như sau:

Để xem điểm chuẩn Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh :

Soạn tin: HB daucach LPS+Mãngành gửi 8785
Lưu ý: - Sau HB là một dấu cách
          - Đọc kỹ hướng dẫn soạn tin cụ thể trong bảng dưới đây để tránh nhầm lẫn.

Trong đó:
- LPSlà mã trường ĐH Luật HCM
- Mã ngành là mã ngành bạn muốn xem

Cụ thể như sau: Lưu ý, soạn tin đúng theo bảng dưới đây
Ngành
Mã ngành
Soạn tinQuản trị Luật
52110103
Soạn HB LPS52110103 gửi 8785
Luật Thương mại Quốc tế
52110101
Soạn HB LPS52110101 gửi 8785
Luật
52380101
Soạn HB LPS52380101 gửi 8785
Quản trị Kinh doanh
52340101
Soạn HB LPS52340101 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh
52220201
Soạn HB LPS52220201 gửi 8785


Xem thêm:

Trường Đại học Luật TP.HCM

-
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Ký hiệu: LPS
Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 39400 989
Website: www.hcmulaw.edu.vn
1. Đối tượng tuyển sinh:
Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinhKết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):
a) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí: điểm học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển) và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực (chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển);
b) Quy trình tuyển sinh, gồm 2 bước:
Bước 1: xét tuyển sơ bộ
- Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét điểm trung bình ở 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, gọi tắt là điểm học bạ (tiêu chí 1: chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển) và điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (tiêu chí 2: chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển) từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ;
- Số lượng thí sinh được xét đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển được quy định tại mục 6;
- Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, năm 2017, Nhà trường có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, đó là:
+ Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh): xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh;
+ Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66);
+ Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84).
Bước 2: xét trúng tuyển
- Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được Trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển vào Trường;
- Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và theo từng Tổ hợp môn xét tuyển được quy định tại mục 6;
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Thực hiện theo quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
a) Mã số trường (ký hiệu trường): LPS
b) Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối với từng ngành đào tạo
Stt
Ngành đào tạo
trình độ đại học
ngành
Tổ hợp xét tuyển/
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
(dự kiến)
Tỷ lệ
(dự kiến)
1.
Luật
52380101
Toán, Lý, Hoá: A00
1.150
25,0%
Toán, Lý, tiếng Anh: A01
20,0%
Văn, Sử, Địa: C00
25,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)
30,0%
2.
Luật Thương mại quốc tế
52110101
Toán, Lý, tiếng Anh: A01
100
20,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)
40,0%
Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp)
20,0%
Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)
20,0%
3.
Quản trị - Luật
52110103
Toán, Lý, Hoá: A00
200
20,0%
Toán, Lý, tiếng Anh: A01
20,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)
40,0%
Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)
20,0%
4.
Quản trị kinh doanh
52340101
Toán, Lý, Hoá: A00
100
20,0%
Toán, Lý, tiếng Anh: A01
20,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)
40,0%
Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)
20,0%
5.
Ngôn ngữ Anh
52220201
Văn, Toán, tiếng Anh: D01
50
70,0%
Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14
10,0%
Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66
10,0%
Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84
10,0%
Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ; không sử dụng điểm thi năm 2016 được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không;
d) Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: không.
7. Tổ chức tuyển sinh:
a) Lịch tuyển sinh:
- Đăng ký xét tuyển (theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường): từ ngày 01/4/2017 đến 10/7/2017:
+ Kê khai thông tin: từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017;
+ Cập nhật điểm học bạ: từ ngày 15/5/2017 đến ngày 30/6/2017;
+ Cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2017: từ ngày 08/7/2017 đến ngày 10/7/2017.
- Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh của những thí sinh đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra năng lực: ngày 12/7/2017 (trên website của Trường và thông qua tin nhắn SMS hoặc tài khoản đăng nhập đã cấp cho thí sinh);
- Tổ chức kiểm tra năng lực:
+ Ngày kiểm tra: buổi sáng ngày 16/7/2017 (Chủ nhật);
+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;
+ Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;
+ Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.
- Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: dự kiến ngày 19/7/2017.
- Một số lưu ý sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển:
+ Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần theo phương thức trực tuyến (từ ngày 15/7/2017 đến 17g00' ngày 21/7/2017) hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (từ ngày 15/7/2017 đến 17g00' ngày 23/7/2017). Do vậy, ngay sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, thí sinh cần kiểm tra lại thứ tự nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên địa chỉ đăng ký xét tuyển của Nhà trường để điều chỉnh cho phù hợp (sau khi thực hiện việc điều chỉnh thì nguyện vọng đăng ký xét tuyển ở cả 02 cơ sở dữ liệu này đều phải thống nhất). Khi đó, nếu vẫn có nguyện vọng theo học tại Trường thì “Thứ tự ưu tiên 1” của thí sinh phải là Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; nếu không còn nguyện vọng theo học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì thí sinh thực hiện việc chọn (điều chỉnh) trường đại học khác (hoặc trường cao đẳng đào tạo nhóm ngành giáo viên) là thứ tự ưu tiên 1.
+ Điểm xét tuyển vào Trường bao gồm 3 tiêu chí được quy định tại mục 2.3 nêu trên. Do đó, những thí sinh không tham dự kiểm tra đánh giá năng lực thì trong thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định, thí sinh không nên chọn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là “Thứ tự ưu tiên 1” (trong trường hợp này, nếu thí sinh chọn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là ưu tiên 1 thì sẽ mất cơ hội xét tuyển vào các trường khác).
- Xác nhận nhập học: từ ngày 19/7/2017 đến ngày 26/7/2017, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) cho Nhà trường thông qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.
- Kế hoạch xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có): trong trường hợp tuyển chưa đủ chỉ tiêu ở đợt xét tuyển đầu tiên, Trường sẽ quyết định tuyển các đợt bổ sung theo phương án: hạ điểm của bài kiểm tra năng lực hoặc hạ điểm thi THPT quốc gia hoặc kết hợp cả 02 tiêu chí vừa nêu, cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Kế hoạch xét tuyển cụ thể sẽ theo thông báo tại thời điểm xét tuyển của từng đợt xét tuyển bổ sung.
b) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/ thi tuyển: chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online).
c) Các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển:
- Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: “tuyensinh.hcmulaw.edu.vn” hoặc “tuyensinh.ulhcmc.edu.vn” theo đúng thời hạn do Nhà trường quy định (chậm nhất là 17g00' ngày 10/7/2017 thí sinh phải kê khai đầy đủ thông tin đăng ký xét tuyển trên hệ thống dữ liệu của Nhà trường thì mới có tên trong danh sách xét tuyển sơ bộ).
8. Chính sách ưu tiên:
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng) được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:  
Mức học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy được thu theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Theo đó, học phí năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo dự kiến được thu như sau:
- Năm học 2017-2018: 7.400.000đ/ sinh viên/ năm học;
- Năm học 2018-2019: 8.100.000đ/ sinh viên/ năm học;
- Năm học 2019-2020: 8.900.000đ/ sinh viên/ năm học;
- Năm học 2020-2021: 9.800.000đ/ sinh viên/ năm học.


Khám phá đất nước Triệu voi
Mua hàng gì cũng giảm giá, khuyến mại => Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Du lịch Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top
//